Hot News :

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันอังคาร, 06 ตุลาคม 2563 14:11

     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วยข่า มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ