Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ

วันอังคาร, 16 มีนาคม 2564 15:40

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วยข่า มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ